ΑΚΡΟΑΣΗ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ Ο Β ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ