ΑΚΡΟΑΣΗ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ