ΑΚΡΟΑΣΗ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΙ 38 ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝ ΣΙΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΚΛΗΜΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ