ΑΚΡΟΑΣΗ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ