ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Τα κατηχητικά μας είχαν την ευκαιρία να δουν πως ζυμώνουμε χριστουγεννιάτικα ψωμάκια.

Τα παιδιά είδαν από την αρχή την παρασκευή τους και μάλιστα τα ψήσανε και τα σερβίρανε.

Επίσης τα κατηχητικά μας εκείνη την ημέρα ψάλλανε τα κάλαντα στο γηροκομείο της ενορίας μας.