ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Σήμερα προσκυνούμε τον Τίμιο και ζωοποιό Σταυρό για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε το στάδιο της μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ας προσκυνήσουμε λοιπόν με ευλάβεια τον τίμιο σταυρό για να μας συντροφεύσει η Χάρις του μέχρι το τέλος της Τεσσαρακοστής.